Bolag och kommunalförbund

Tullinge kommuns egna bolag har bildats efter delningen från Botkyrka. Vad gäller Botkyrka helägda bolag, som AB Botkyrkabyggen och Upplev Botkyrka AB, valde de nya kommunerna att efter kommundelningen dela bolagen mellan sig. De nybildade bolagen i Tullinge har tagit över ansvaret för den verksamhet som bedrivs i Tullinge. Tullinges nya bolag heter AB Tullingebyggen och Lida Friluftsgård AB.

För att förenkla vissa verksamheter – och i flera fall för att möjliggöra samarbete mellan Tullinge och andra kommuner på Södertörn ingår Tullinge även i många av Södertörns samarbetsförbund. Den tekniska försörjningen liksom räddningstjänsten och annat i Tullinge kommun sköts av gemensamt ägda bolag, kommunalförbund och genom samverkansavtal kommunerna emellan.

I  undersidorna som du når via menyn till vänster kan du läsa om några av de bolag där kommunen äger en del av aktierna eller andelarna.

Tullinge kommun

info@tullingekommun.se

Växel: 08-7780020

___________________________________________________________________________________________

Tullinge Kommun

Box 1234
146 50 Tullinge

Besöksadress: Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”