SYVAB

Himmerfjärdsverket är ett modernt, högteknologiskt företag som har till uppgift att rena avloppsvattnet från våra ägarkommuner.

Himmerfjärdsverket är ett avancerat avloppsreningsverk med både fosfor- och kväverening, som tar emot och renar cirka 100 000 kubikmeter avloppsvatten varje dygn från cirka 300 000 personer.
Verket ägs och drivs av Syvab vars ägare är kommunerna Botkyrka, Nykvarn, Salem, Tullinge samt Stockholm Vatten VA AB (Stockholms stad/Huddinge kommun) och Telge i Södertälje AB (Södertälje kommun).
Bolaget äger även ett tunnelsystem på cirka 5,5 mil och två pumpstationer. Himmerfjärdsverket renar vatten från Essingeöarna i norr till Järna i söder samt i Hölö och Mörkö.

SYVAB

SYVAB

Himmerfjärdsverket
147 92 GRÖDINGE

Tel växel: 08-410 776 00
Telefax: 08-530 270 08
E-post: info@syvab.se

Öppettider

Mån-To 06.55-15.45
Fre 06.55-14.45

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”