Politik & organisation

Kommunfullmäktige Revisorsnämnd KF:s valberedning Valnämnd Överförmyndarnämnd Kultur- och fritidsnämnd Kommunstyrelse Bygg- och miljönämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Komunstyrelsen Arbetsutskott Kommundirektör Kommunstyrelsen Tekniska utskott Kultur- och fritidsförvaltning Fastighetskontor Ekonomi och IT enhet Personalkontor Kommunstylrensens stab Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning Barn- och utbildningsförvaltning Socialförvaltning
Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”