Barn- och utbildningsförvaltningen

Tullinge kommun växer snabbt och vi ser fram emot att få möta nya familjer och tillgodose deras behov. De senaste åren har flera nya förskolor startat. Vi är övertygade om att denna utveckling fortsätter.

Tullinge kommun har ett gott rykte med hög kvalité i barnomsorg och skola. Vi är glada att ha välutbildad och engagerad personal inom alla våra verksamheter.

Det ska vara roligt att gå i skolan. Våra elever ska lämna grundskolan med goda kunskaper och lust att lära mer. Vårt främsta uppdrag handlar om att ge barn och unga de allra bästa förutsättningar för vuxenlivet.

Välkommen att ta kontakt med oss. Vi är till för att svara på dina frågor och att ge en så god information som möjligt.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Skolchef:  Eva Evasdotter

eva.evasdotter@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20

___________________________________________________________

Tullinge Kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”