Revisorsnämnden

De kommunala revisorerna tillhör olika partier och arbetar utan att ta partipolitisk hänsyn vilket innebär att kommunens revisorer behandlar alla lika och objektivt, utan sidoblickar eller hänsyn till politisk hemvist hos dem som utsätts för granskningen.

Revisionens ordförande utses av fullmäktige från det största oppositionspartiet och oppositionspartierna i kommunen har majoritet bland revisorerna. Till revisorernas hjälp anlitas sakkunniga biträden som på uppdrag av kommunens revisorer genomför granskningsuppdrag.

Revisorsnämnden

Ordförande
Lasse Larsson (X)

lasse.larsson@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20

_________________________________________________________________________

Tullinge Kommun

Revisorsnämnden

Box 1234
146 50 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”