Socialnämnden

Socialnämnden har ansvar för finansiering av individ- och familjeomsorg och äldre- och handikappomsorg. Nämnden har myndighetsansvar, d v s den beslutar om de enskilda medborgarnas rättigheter och skyldigheter inom det sociala området.

Ansvaret för kommunens arbetsmarknadspolitik ligger hos socialnämnden som ansvarar för planering och utförande och har till sin hjälp arbetsmarknadsenheten (AME) som utför uppdrag och olika former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Ansvarig förvaltning är socialförvaltningen.

Socialnämnden

Ordförande: Lisa Larsson

lisa.larsson@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20
________________________________________________________________________________

Tullinge Kommun
Socialnämnden

Box 1234
146 50 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”