Förvaltningar

Tullinge kommuns förvaltningar utför, på uppdrag från nämnderna, de olika verksamheterna. Till varje nämnd hör en förvaltning. Förvaltningarnas organisatoriska tillhörighet framgår av organisationsskissen.

I Tullinge kommun finns fem förvaltningar;

  • Kommunstyrelsens förvaltning
  • Barn- och utbildningsförvaltningen
  • Kultur- och fritidsförvaltningen
  • Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
  • Socialförvaltningen

Tullinge kommun

info@tullingekommun.se

Växel: 08-7780020

___________________________________________________________________________________________

Tullinge Kommun

Box 1234
146 50 Tullinge

Besöksadress: Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”