Södertörns överförmyndarnämnd

Vad gör överförmyndarnämnden?

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Tullinge kommun har i samverkan med Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö en gemensam nämnd, Södertörns överförmyndarnämnd. Nämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Syftet med tillsynen är att förhindra att barn eller myndiga personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Södertörns överförmyndarnämnd

Enhetschef:
Niklas Näslund

Telefonnummer till överförmyndarenheten:
08- 606 70 20

Telefontider
måndag, onsdag kl 13:00-15:00
tisdag, fredag kl 09:00-11:00

__________________________________________________________________________________

Södertörns överförmyndarnämnd
136 81 Haninge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”