Nämnder

Nämnderna har till uppgift att självständigt besluta i frågor som rör förvaltningen, d.v.s. den fortlöpande verksamheten och i frågor inom ansvarsområdet som anges i respektive specialförfattning. Nämnderna har vidare beredande funktioner till kommunfullmäktige och ansvarar för att av fullmäktige fattade beslut verkställs. Nämndernas respektive ansvarsområden framgår via respektive nämndsida.

Sedan 1992 är det i stort sett fritt för kommunerna att organisera sin verksamhet som de själva önskar. Enligt lag är dock kommunerna skyldiga att ha vissa nämnder. En kommun måste ha ett kommunfullmäktige, en kommunstyrelse, en valnämnd,
en överförmyndarnämnd (eller särskild överförmyndare) samt revisorer.

Kommunstyrelsens Ordförande

Lisa Larsson (X)

lisa.larsson@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20

___________________________________________________

Box 12345
14650 Tullinge

Besöksadress: Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”