Valnämnden

Valnämnden ansvarar för valen till kommun, landsting, riksdag och EU-parlamentsvalen, samt eventuella folkomröstningar.

Valnämnden planerar, samordnar och genomför val i Tullinge kommun. Valnämnden utser röstmottagare, ordnar vallokaler, arrangerar förtidsröstning och ansvarar även för den preliminära räkningen av rösterna på valkvällen.

Valnämnden

Ordförande: Lisa Larsson

lisa.larsson@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20
________________________________________________________________________________

Tullinge Kommun
Valnämnden

Box 1234
146 50 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”