Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning innefattar kansli-, planerings-, utvecklings-, personal-, ekonomi- samt IT-och och serviceavdelningen. Kommunstyrelsens förvaltning utgör i första hand beredningsorgan till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, men servar också nämnderna och övriga förvaltningar.

Fastighetskontoret

Fastighetskontoret arbetar i huvudsak inom fyra olika områden: som markägare, inom exploatering, förvaltning och boende. Fastighetskontorets uppgift är att skapa förutsättningar för goda bostäder och ett bra boende för dem som bor och vill bo i Tullinge samt stödja näringslivet.

Ekonomi och IT enheten

Ekonomienheten och IT enheten har ansvar för kommunens samlade ekonomiska förvaltning och planering. Ansvaret innebär sammanställning av budget, ekonomisk uppföljning, bokslut, årsredovisning, moms och finansieringsfrågor för hela kommunen och dess bolag. Inom enheten hanteras också kommunens inköpsfrågor och ekonomiska utredningar.

Enheten är även stödfunktion till samtliga nämnder och förvaltningar när det gäller IT frågor.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska främja estetik, tillgänglighet, social och fysisk trygghet.

Kommundirektören

Personalkontoret

Kommunstyrelsens stab

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommundirektör:  Eva Evasdotter

eva.evasdotter@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20

___________________________________________________________

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”