Södertörns Brandförsvarsförbund

Räddningstjänsten i Tullinge kommun sköts av Södertörns Brandförsvarsförbund (som är ett kommunalförbund). Övriga kommuner som ingår i förbundet är Botkyrka, Huddinge, Haninge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Ekerö
och Tyresö.

Södertörns brandförsvarsförbund

Box 563
136 25 Haninge

Tfn: 08-721 22 00 (vx)
Tfx: 08-721 22 23
E-post: brandforsvaret@sbff.se
Org.nummer: 222 000-0737

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”