Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden ansvarar bl a  för bygglov, miljö, detaljplaner, gatukostnader, samt namnsätter nya gator och kvarter. Nämnden beslutar även om tillsynen av hälsoskydd och livsmedelshygien.

Arbetet styrs främst av miljöbalken, livsmedelslagen och plan- och bygglagen. Bygg- och miljönämnden arbetar för att förkorta handläggningstiderna, i första hand för enkla bygglovsärenden.

Bygg- och miljönämnden

Ordförande
Eva Evasdotter (X)

eva.evasdotter@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20

_________________________________________________________________________

Tullinge Kommun

Bygg- och miljönämnden

Box 1234
146 50 Tullinge

Translate »