Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden ansvarar bl a  för bygglov, miljö, detaljplaner, gatukostnader, samt namnsätter nya gator och kvarter. Nämnden beslutar även om tillsynen av hälsoskydd och livsmedelshygien.

Arbetet styrs främst av miljöbalken, livsmedelslagen och plan- och bygglagen. Bygg- och miljönämnden arbetar för att förkorta handläggningstiderna, i första hand för enkla bygglovsärenden.

Bygg- och miljönämnden

Ordförande
Eva Evasdotter (X)

eva.evasdotter@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20

_________________________________________________________________________

Tullinge Kommun

Bygg- och miljönämnden

Box 1234
146 50 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”