Södertörns fjärrvärmeaktiebolag, SFAB

Bolaget distribuerar fjärrvärme till kommuninvånarna i Botkyrka, Huddinge och Tullinge.  Södertörns Fjärrvärme AB ägs av Botkyrka, Huddinge och Tullinge kommun.

Förutom ägarkommunerna innefattar verksamhetsområdet även Salems kommun. Värmeproduktionen sker i begränsad omfattning i egen regi medan merparten kommer från Söderenergi AB.

Söderenergi ägs av Telge AB (42 procent) i Södertälje kommun och av SödertörnsEnergi AB (58 procent). Södertörns Energi ägs av Huddinge, Botkyrka och Tullinge kommun.

Södertörns fjärrvärmeaktiebolag, SFAB

Kundtjänst
Måndag – Torsdag   8:00-16:30
Fredag   8:00-15:00

Felanmälan
Dygnet runt

Besöksadress
Sjöbodavägen 5, Norsborg

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”