Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Södertörns fjärrvärmeaktiebolag, SFAB

Bolaget distribuerar fjärrvärme till kommuninvånarna i Botkyrka, Huddinge och Tullinge.  Södertörns Fjärrvärme AB ägs av Botkyrka, Huddinge och Tullinge kommun.

Förutom ägarkommunerna innefattar verksamhetsområdet även Salems kommun. Värmeproduktionen sker i begränsad omfattning i egen regi medan merparten kommer från Söderenergi AB.

Söderenergi ägs av Telge AB (42 procent) i Södertälje kommun och av SödertörnsEnergi AB (58 procent). Södertörns Energi ägs av Huddinge, Botkyrka och Tullinge kommun.

Södertörns fjärrvärmeaktiebolag, SFAB

Kundtjänst
Måndag – Torsdag   8:00-16:30
Fredag   8:00-15:00

Felanmälan
Dygnet runt

Besöksadress
Sjöbodavägen 5, Norsborg

Translate »