Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Vi ansvarar för bland annat bygglov, stadsbyggnadsfrågor, kartor och mätning, miljöskydd, hälsoskydd, naturvård, livsmedel och djurskydd.  Vi ansvarar även för underhållet av kommunens vägar, gator, park och va-anläggningar.

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadschef: Eva Evasdotter

eva.evasdotter@tullingekommun.se

Växel: 08-7780020

___________________________________________________

Box 12345
14650 Tullinge

Besöksadress: Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”