Bostäder

Bostäder vid Rikstens Friluftsstad

Bostäder vid Rikstens Friluftsstad

Tullinge domineras av småhusbebyggelse men det finns även bostadsrättslägenheter och hyresrätter både i centrala Tullinge och i den nybyggda Rikstens Friluftsstad vid gamla flygflottiljområdet (F18). De flesta hyresrätterna förvaltas av det kommunala bostadsföretaget AB Tullingebyggen. Nedan kan du läsa om bolagets olika bostäder.

 

Tullingebergsvägen
Tre punkthus, med mycket nytänkande: sedumtak för miljön och digitalteknik för framtiden. Här finns SeniorBo 65+ och rök- och pälsdjursfritt boende. 

Banslättsvägen
Ett helt nytt kvarter på den gamla Trädgårdsmästartomten erbjuder både högre och lägre hus. De högre husen är så kallade lågenergihus. Samtliga lägenheter är försedda med bullerdämpande fasader och fönster.

Riksten
I ett naturnära boende som saknar motstycke, har Tullingebyggen femtio nya hyresrätter i nio tvåvånings flerfamiljshus. De första hyresgästerna flyttade in runt årskiftet 2008/2009.

Under 2011 färdigställdes ytterligare ett femtiotal lägenheter i kvarteret intill, med inflyttning i flera etapper.

Stendalsvägen 
Stendal är ett radhusområde av flerbostadsvillor där alla lägenheter har egen trädgård.

Flottbrovägen
Trädgårdstorpsområdet består byggt på sent 80-tal. Alla lägenheterna på markplanet har egen trädgård.

Hamringevägen
Husen i Hamringe byggdes ursprungligen som arbetarbostäder för Alfa Laval, och ligger i en mycket idyllisk miljö av kulturhistoriskt värde. Naturmark, trädgårdstäppor, strandtomt med båt- och badbrygga ger prägel åt området. Samtliga hus rustades upp på mitten av 80-talet.

Röda Radhusen byggdes på 40-talet där varje hus är 3rok med ett källarplan samt en egen uteplats som sköts av hyresgästen.

De villaliknande flerbostadshusen Vita villorna byggdes i början av seklet. Varje hus har en 1:a, en 2:a och en 4:a. Runt varje hus finns grönytor som sköts av hyresgästerna själva.

Svarta villorna är ett begrepp även om dom numera är röda.

Sågstuguvägen/Flottiljvägen
byggdes under de första åren på 90-talet och har karaktär av flerbostadsvillor. Området ligger insprängt i äldre villabebyggelse.

Anna Maria Roos väg

Triangeln är ett radhusområde, byggt 1992, där lägenheterna har egen trädgård. Tvättstuga och kvarterslokal ligger mitt i området.

Bernströmsvägen/ Alice Tegnérs väg
Kv. Bulten byggdes på 50-talet. Husen har tre våningar utan hiss. Hyresgästerna tar själva stort ansvar för skötseln av området och ser gärna att nya hyresgäster deltar i det arbetet. Även huset på Alice Tegnérs väg har engagerade hyresgäster som själva tar ansvar för skötseln av grönytorna. Huset från 40-talet innehåller små lägenheter. I båda områdena finns miljögårdar med källsortering.

AB Tullingebyggen

Växel: 08-7780020

___________________________________________________________________________________________

Box 1234
146 50 Tullinge

Besöksadress: Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”