Bygglovshandläggare

I ett tidigt skede av bygglovsprocessen kan det ibland vara bra att sitta ner och tillsammans med kommunens bygglovshanterare gå igenom  de olika stegen i bygglovshanteringen. Det kan göra att många problem kan undvikas.  Direktnummer till Bygglovsenheten ser du här till höger. Du kan även mejla på adressen:

bygglov@tullingekommun.se

Välkommen

Bygglovsenheten

Bygglovshandläggare: Arne Byggare

arne.byggare@tullingekommun.se

Tel: 08-778 0020

_____________________________________________________________

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

bygglov@tullingekommun.se

Bygglovsenheten
Box  12345

146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Växel:  08-778 0020

_________________________________________________________

Exempelritningar

 

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”