Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Bygglovshandläggare

I ett tidigt skede av bygglovsprocessen kan det ibland vara bra att sitta ner och tillsammans med kommunens bygglovshanterare gå igenom  de olika stegen i bygglovshanteringen. Det kan göra att många problem kan undvikas.  Direktnummer till Bygglovsenheten ser du här till höger. Du kan även mejla på adressen:

bygglov@tullingekommun.se

Välkommen

Bygglovsenheten

Bygglovshandläggare: Arne Byggare

arne.byggare@tullingekommun.se

Tel: 08-778 0020

_____________________________________________________________

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

bygglov@tullingekommun.se

Bygglovsenheten
Box  12345

146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Växel:  08-778 0020

_________________________________________________________

Exempelritningar

 

Translate »