Exempelritningar

För att handläggningen av ditt bygglov ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att ritningarna innehåller rätt information från början.

I exempelritningarna kan du se vilka handlingar, skisser och kartor som krävs och hur de kan se ut.

Skriv ut dokumenten skalenligt:

  • Tryck på skriv ut
  • I dialogrutan som kommer upp finns en ruta som heter Sidhantering. I denna ruta finns rubriken Sidskala. Bredvid finns en rullista – välj ”ingen”
  • Välj liggande format A4
  • Tryck på ok som vanligt för utskrift

ritning enbostadshus

Bygglovsenheten

Bygglovshandläggare: Arne Byggare

arne.byggare@tullingekommun.se

Tel: 08-778 0020

_____________________________________________________________

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

bygglov@tullingekommun.se

Bygglovsenheten
Box  12345

146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Växel:  08-778 0020
_______________________________________________________

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus
Exempelritningar för nybyggnad av garage
Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus
Exempelritningar för plank
Exempelritningar för murar och markuppfyllnad

 

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”