Källsortering

 

Återvinningsbehållare

Återvinningsbehållare

Tack vare att du sorterar kan ditt avfall återvinnas till nya produkter. Det tjänar både du och miljön på. Viktigast för miljön är att du sorterar och lämnar in ditt farliga avfall, då kan vi se till att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

Öppettider på Återvinningscentralen hittar du på sidan Återvinningscentralen

Miljöenheten

Handläggare: Lasse Larsson

lasse.larsson@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20

____________________________________________________________________________

Tullinge Kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”