Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Vatten och Avlopp

VA-avdelningen ansvarar för den kommunala vatten- och avloppsverksamheten i Tullinge. Det innebär att vi levererar dricksvatten av hög kvalitet och tar hand om avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt, dygnet runt, året om för endast ca 2 öre per liter.

Om någon störning uppstår på vatten- eller avloppsnätet, så informerar vi om det på startsidan under rubriken Aktuellt.

Avläsning av vattenmätare Hur hårt är mitt vatten?
Ansluta till kommunalt vatten och avlopp Toaletten - ingen papperskorg

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Enhetschef: Lars Rening

lars.rening@tullingekommun.se

Växel:  08-778 0020

____________________________________________________________________________

Tullinge Kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

VA-enheten

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

 

Translate »