Vatten och Avlopp

VA-avdelningen ansvarar för den kommunala vatten- och avloppsverksamheten i Tullinge. Det innebär att vi levererar dricksvatten av hög kvalitet och tar hand om avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt, dygnet runt, året om för endast ca 2 öre per liter.

Om någon störning uppstår på vatten- eller avloppsnätet, så informerar vi om det på startsidan under rubriken Aktuellt.

Avläsning av vattenmätare Hur hårt är mitt vatten?
Ansluta till kommunalt vatten och avlopp Toaletten - ingen papperskorg

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Enhetschef: Lars Rening

lars.rening@tullingekommun.se

Växel:  08-778 0020

____________________________________________________________________________

Tullinge Kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

VA-enheten

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

 

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”