Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Hårt eller mjukt vatten

Vad innebär hårt och mjukt vatten?

Det kommunala vattnet i Tullinge är medelhårt när vattnet tas från Tullinges Vattenverk, annars är det mjukt.

Regnvatten är mjukt, medan vatten i en egen brunn ofta är hårdare, oftast beroende på högre kalkhalt.

Hårt vatten kräver högre dosering av tvättmedel än mjukt. Om du inte vet hur hårt vattnet är där du bor – googla. Vattenhårdheten säger hur mycket mineraler vattnet innehåller och det brukar mätas i dH, tyska hårdhetsgrader; mjukt (0-8 °dH), medelhårt (9-14 °dH) och hårt (15- °dH).

Miljötips: Tvättmedelspaketens tabeller tar hänsyn till om vattnet är hårt eller mjukt. Följ dem så slipper du överdosera.

Vad händer om jag feldoserar mängden tvättmedel?

För mycket tvättmedel resulterar i mycket lödder och risk för att tvätten inte sköljs ur ordentligt. Det kan i sin tur leda till allergi eller andra besvär. För lite tvättmedel gör att tvätten inte blir ren. Dessutom kan smuts och kalk bli kvar i trumman och det kan skada tvättmaskinen.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Enhetschef: Lars Rening

lars.rening@tullingekommun.se

 

Växel:  08-778 0020

____________________________________________________________________________

Tullinge Kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

VA-enheten

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »