Hårt eller mjukt vatten

Vad innebär hårt och mjukt vatten?

Det kommunala vattnet i Tullinge är medelhårt när vattnet tas från Tullinges Vattenverk, annars är det mjukt.

Regnvatten är mjukt, medan vatten i en egen brunn ofta är hårdare, oftast beroende på högre kalkhalt.

Hårt vatten kräver högre dosering av tvättmedel än mjukt. Om du inte vet hur hårt vattnet är där du bor – googla. Vattenhårdheten säger hur mycket mineraler vattnet innehåller och det brukar mätas i dH, tyska hårdhetsgrader; mjukt (0-8 °dH), medelhårt (9-14 °dH) och hårt (15- °dH).

Miljötips: Tvättmedelspaketens tabeller tar hänsyn till om vattnet är hårt eller mjukt. Följ dem så slipper du överdosera.

Vad händer om jag feldoserar mängden tvättmedel?

För mycket tvättmedel resulterar i mycket lödder och risk för att tvätten inte sköljs ur ordentligt. Det kan i sin tur leda till allergi eller andra besvär. För lite tvättmedel gör att tvätten inte blir ren. Dessutom kan smuts och kalk bli kvar i trumman och det kan skada tvättmaskinen.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Enhetschef: Lars Rening

lars.rening@tullingekommun.se

 

Växel:  08-778 0020

____________________________________________________________________________

Tullinge Kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

VA-enheten

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”