Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ett parkeringstillstånd är ett undantag från de lokala trafikföreskrifterna när det gäller parkering på gator och allmänna platser inom landet.

Om du har ett gravt rörelsehinder och kör bil kan du få ett särskilt parkeringstillstånd. För att få det krävs att du har svårt att förflytta dig till eller från bilen inom ett rimligt gångavstånd från parkeringsplatsen.

 

 

Om du inte kör själv, utan bara är passagerare, kan du i undantagsfall också få parkeringstillstånd. Det gäller dock bara om du behöver hjälp av föraren även utanför bilen.

  •     Du kan inte få parkeringstillstånd för ett tillfälligt eller kortvarigt rörelsehinder.
  •     Parkeringstillstånd utfärdas för högst tre år i taget.
  •     Kommunens handläggare bedömer utifrån uppgifter i ansökan och läkarintyg om parkeringstillstånd ska ges. Vid behov anlitas en förtroendeläkare. Vid förnyelse av parkeringstillstånd krävs en ny ansökan samt nytt läkarintyg.

Beslutande myndighet är Socialnämnden.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Gatuchef: Annika Sprängare

annika.sprangare@tullingekommun.se

Växel:  08-778 0020

____________________________________________________________________________

Tullinge Kommun
Gata och Park

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Blanketter

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, ansökan

 

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”