Läsa av vattenmätaren

Läs av vattenmätaren

Om du lämnar din mätarställning regelbundet så kommer dina fakturor att stämma bättre med din verkliga förbrukning. Lämpligt intervall kan vara en gång i kvartalet.

Läsa av vattenmätaren

Läsa av vattenmätaren

Om du  vill använda pappersblankett, så finns den att skriva ut här till höger. Ett annat sätt är att skicka e-post till:
vatten@htullingekommun.se
Ange mätarställning, datum för avläsning och anläggningsnummer.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Enhetschef: Lars Rening

lars.rening@tullingekommun.se

Växel:  08-778 0020

____________________________________________________________________________

Tullinge Kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

VA-enheten

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

________________________________________________________________

Avläsning via e-post
vatten@tullingekommun.se

Blanketter
Blankett för avläsning av vattenmätare

 

 

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”