Avfall och återvinning

Tullinge kommun har ansvar för att ditt hushållsavfall tas om hand. Tillsammans med SRV ser vi till att avfallshanteringen fungerar. SRV:s kundtjänst har telefonnummer: 0200 – 26 46 00

Det sker bland annat genom sophämtning, utvinning av energi från avfall samt verksamhet vid  återvinningscentral.

Mycket kan du göra själv. Matavfall, grovsopor, förpackningar och kasserade möbler
är exempel på vad varje hushåll har ansvar för att hantera på ett bra sätt.
Matavfallspåse

Mer information hittar du under Källsortering och återvinning, Återvinningscentralen och Återvinningsstationer

Miljöenheten

Handläggare: Lasse Larsson

lasse.larsson@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20

____________________________________________________________________________

Tullinge Kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

 

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”