Trafik & Gator

Trafik och Gatuenheten är en avdelning inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. Enheten ansvarar för drift och underhåll av det kommunala vägnätet, inklusive gång- och cykelvägar.  Typiska exempel på verksamheter är:

  • Städning av gator och torg
  • Snöröjning
  • Underhåll av vägar och torgytor
  • Underhåll och ansvar för trafik- och vägskyltning (kommunal)
  • Underhåll av vägbelysning
  • Samordnare av externa entreprenörer

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Gatuchef: Annika Sprängare

annika.sprangare@tullingekommun.se

Växel:  08-778 0020

____________________________________________________________________________

Tullinge Kommun
Gata och Park

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”