Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Trafik & Gator

Trafik och Gatuenheten är en avdelning inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. Enheten ansvarar för drift och underhåll av det kommunala vägnätet, inklusive gång- och cykelvägar.  Typiska exempel på verksamheter är:

  • Städning av gator och torg
  • Snöröjning
  • Underhåll av vägar och torgytor
  • Underhåll och ansvar för trafik- och vägskyltning (kommunal)
  • Underhåll av vägbelysning
  • Samordnare av externa entreprenörer

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Gatuchef: Annika Sprängare

annika.sprangare@tullingekommun.se

Växel:  08-778 0020

____________________________________________________________________________

Tullinge Kommun
Gata och Park

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »