Livsmedelskontroll

I Tullinge kommun är bygg- och miljönämnden ansvarig för den offentliga livsmedelskontrollen. Syftet med tillsynen är att kontrollera efterlevnaden i alla led i produktionen, bearbetningen och distributionen av livsmedel. Målet är att alla konsumenter ska kunna känna sig trygga när de handlar och äter mat i kommunen.

Kommunen är skyldig att bedriva livsmedelstillsyn så att konsumenterna kan få säkra livsmedel som håller utlovad kvalitet. Tillsynen innebär bl a att vi gör prövningar om godkännande eller registrerar livsmedelsföretag, inspekterar lokalerna och hanteringen, granskar företagens system för egenkontroll och utreder klagomål och misstänkta matförgiftningar. Med hjälp av en checklista kontrolleras de viktigaste delarna av verksamheten och företaget får ett helhetsomdöme: godkänd eller underkänd. Dessa inspektionsresultat är offentliga handlingar vilket innebär att både journalister och allmänheten har rätt att ta del av dem.

Du som konsument är välkommen att kontakta oss om du har frågor, vill anmäla brister som t ex felmärkta varor, smutsiga lokaler eller om du misstänker att du blivit matförgiftad av mat du köpt i butik eller ätit på restaurang. Företagare kan vända sig till oss i frågor om t ex tillstånd att hantera livsmedel, lagstiftning eller annat som berör livsmedelsföretag. Kom ihåg att det är livsmedelsföretagarens ansvar och skyldighet att ansöka, och få beslut om, tillstånd för att hantera livsmedel innan en ny livsmedelsverksamhet får starta.

Miljöenheten

Miljöinspektör: Mauricio Blanco

mauricio.blanco@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20

___________________________________________________________

Tullinge Kommun
Miljöenheten

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”