Söka bygglov

Bygglov sommaren 2019

hammare

Det är många som vill bygga under våren och sommaren och ansöker om bygglov samtidigt, därför tar handläggningen längre tid än under resten av året. Under juli till början av augusti kommer Bygg- och miljökontoret, inklusive kart- och mätverksamheten  att ha begränsad service.

När du ska bygga nytt, bygga till, glasa in altan, sätta upp plank, göra mur behövs normalt bygglov.

Handläggningstiden är beroende av:

  • om du har lämnat in kompletta och tydliga handlingar
  • om det du vill göra stämmer med gällande detaljplan
  • om det du vill göra påverkar kulturvärden, stadsbild och omgivning.

Bra exempel på hur ritningarna ska vara utformade hittar du här på vår webbplats där du kan söka efter ”exempelritningar”. , se länk till höger.

Du får gärna kontakta oss på Bygglovsenheten för fler frågor om bygglov, tel 08-7780020  tisdag – fredag kl 9.00 – 11.00.

Har du redan byggt klart?

Du som sökt bygglov de senaste åren – har du kommit ihåg att anmäla till Bygglovsenhetent att byggnationen är klar? Om du inte anmält detta, vänligen kontakta oss på telefon 08-7780020  så att vi kan avsluta ditt ärende. Du når oss även via E-post: bygglov@tullingekommun.se  Vi är tacksamma över att få ett meddelande även när det inte blev någon byggnation.

Bygglovsenheten

Bygglovshandläggare: Arne Byggare

arne.byggare@tullingekommun.se

Tel: 08-778 0020

_____________________________________________________________

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

bygglov@tullingekommun.se

Bygglovsenheten
Box  12345

146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Växel:  08-778 0020

_________________________________________________________

Exempelritningar

 

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”