Snöröjning

Snöröjning och annat underhåll av de kommunala vägarna i Tullinge Kommun sköts av entreprenadföretag. Avtalen skrivs normalt på tre år. Enligt LOU (lagen om upphandling) måste sedan ny upphandling ske.  Tullinge Kommun kommer under vinter 2019-2020 testa ett system där fordonen som sköter plogning och halkbekämpning (salt, sandning) är utrustade med GPS-sändare.  Klicka på länken till höger för att se var fordonen befinner sig.

Snöröjning med fordon utrustat med GPS som gör det möjligt att se var snöröjning pågår

Snöröjning med fordon utrustat med GPS som gör det möjligt att se var snöröjning pågår

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Gatuchef: Annika Sprängare

annika.sprangare@tullingekommun.se

Växel:  08-778 0020

____________________________________________________________________________

Tullinge Kommun
Gata och Park

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

______________________________________________________

Var pågår snöröjning/ halkbekämpning just nu?

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”