Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Ingen snöjröjning/halkbekämpning pågår

Ingen snöjröjning/halkbekämpning pågår

För tillfället finns inga fordon ute för snöröjning eller halkbekämpning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Gatuchef: Annika Sprängare

annika.sprangare@tullingekommun.se

Tel: 070-778025
Växel:  08-778 0020

____________________________________________________________________________

Tullinge Kommun
Gata och Park

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »