Kickstart för Gata och Park

Den 3 januari påbörjas arbetet med att rätta till alla sneda gatu- och trafikskyltar runtom i kommunen. Arbetet beräknas vara klar under januari.

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”