Nu börjar omläggningen av Huddingevägen

Det första steget i utvecklingen av Tullinge Centrum är nära förestående. I september 2019 påbörjas arbetet med omläggning av Huddingevägen. Det innebär stundtals begränsad framkomlighet, men projektledaren Birger Byggare tror att det inte skall ställa till några större problem. Tanken är att arbeten som kan tänkas störa trafikflödet skall förläggas till tidpunkter då trafikflödet är begränsat. Hela ombyggnationen beräknas vara klar våren 20210.

 

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”