Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Sanering av den kontaminerade marken vid Hamringe påbörjas

Efter år av utredningar inom Botkyrka har Tullinge kommun beslutat att påbörja saneringen av stranden intill Hamringe  Industricenter. Marken som hitintills varit inhägnad kommer efter saneringen att blir platsen för en trailerramp med parkering och en spolplatta för småbåtar.  I och med att den nya trailingrampen tas i bruk stängs möjligheten att traila båtar från Tullinge strand.  Det nya ”småbåtcentret” ger möjlighet till etablering av serviceverksamhet riktad mot fritidsbåtar i det närliggande Hamringe Industricenter. Saneringen beräknas påbörjas september 2019.

020 Anmälningsärenden (1)

 

Translate »