Trädplantering i Stendal

Under de senaste varma somrarna har behovet av  skugga på badplatsen i Stendal aktualiserats, inte minst efter SSM:s (Strålsäkerhetsmyndighetens) rapport  i januari 2016.

Tullinge kommun har nu som första kommun i Sverige beslutat att utreda vilket trädslag som kan vara lämpligt, för att nå maximal skugga, samtidigt som miljön tas tillvara på bästa sätt. Plantering av träden kan påbörjas tidigast hösten 2019.

stendal_0126

 

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”