Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Skiss över bostäder i Hamra grustag presenteras

I april 2016 presenterade Tullingepartiet ett förslag om att bygga bostäder i det nedlagda grustaget, söder om järnvägen, i södra änden av Tullingesjön. Tullingepartiet har lagt en motion om detta i Botkyrka Kommunfullmäktige.

Så här skulle området i det nedlagda grustaget kunna bebyggas. Skissen är framtagen av arkitekten Kjell Forshed.

Så här skulle området i det nedlagda grustaget kunna bebyggas. Skissen är framtagen av arkitekten Kjell Forshed.

Så här skulle området i det nedlagda grustaget kunna bebyggas. Skissen är framtagen av arkitekten Kjell Forshed.
Translate »