Skiss över bostäder i Hamra grustag presenteras

I april 2016 presenterade Tullingepartiet ett förslag om att bygga bostäder i det nedlagda grustaget, söder om järnvägen, i södra änden av Tullingesjön. Tullingepartiet har lagt en motion om detta i Botkyrka Kommunfullmäktige.

Så här skulle området i det nedlagda grustaget kunna bebyggas. Skissen är framtagen av arkitekten Kjell Forshed.

Så här skulle området i det nedlagda grustaget kunna bebyggas. Skissen är framtagen av arkitekten Kjell Forshed.

Så här skulle området i det nedlagda grustaget kunna bebyggas. Skissen är framtagen av arkitekten Kjell Forshed.
Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”