skiss-grusgropen

Så här skulle området i det nedlagda grustaget kunna bebyggas. Skissen är framtagen av arkitekten Kjell Forshed.

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Så här skulle området i det nedlagda grustaget kunna bebyggas. Skissen är framtagen av arkitekten Kjell Forshed.

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”