Tullinges histora

Tullinge i början av 1900-talet verkar ha präglats av nybyggaranda. Snart fanns idrottspark och badhus i Tullingsjön. Längre tid skulle det dock dröja innan Tullinge fick en kyrka detta trots att mark redan från start var avsatt för en kapellbyggnad. Kanske är det i kyrkofrågan som Tullingebornas entreprenörsanda och envetna kamp mot en oförstående centralistisk överhet bäst har visat sig. Trots ett ointresse, ja rent av motstånd, från beslutsfattare så ville frågan inte dö. Tullingeborna ville ha en egen kyrka och slippa ta sig den långa vägen till Botkyrka kyrka. Så fick till slut lösningen bli att i sann nybyggaranda samla in pengar och på helt ideell väg själva bygga en kyrka. Efter hårt arbete med både insamlingsbössa och murslev kunde så Tullingeborna inviga sin alldeles egna kyrka 1 juni 1958.

Tullinge Kyrka

Tullinge kyrka

För att möjliggöra en kyrkogård runt kyrkan skänktes den dock redan 1966 till Botkyrka församling.

Det sista kapitlet i Tullinges historia är ännu inte skrivet. Men det senaste är kampen för en egen kommun. Också i denna fråga fick Tullingeborna kämpa i motvind men efter en ett rungande ”JA” i en folkomröstning 2014 framtvingad av en namninsamling 2012 kom Tullinge kommun att skapas från 1 januari 2019. Vad än Tullinges framtida historia än må innehålla så ligger den härefter helt i Tullingebornas händer.

Tullinge kommun

info@tullingekommun.se

Växel: 08-7780020
___________________________________________________________________________________________

Tullinge Kommun

Box 1234
146 50 Tullinge

Besöksadress: Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”