Järnvägen kommer till Tullinge

Det var först med järnvägens ankomst som Tullinge som ett mer sammanhållet samhälle kom att skapas.

Redan då västra stambanan år 1862 invigdes mellan Stockholm och Göteborg passerade den Tullinge men det dröjde till den byggdes ut till dubbelspår år 1903 innan Tullinge fick en hållplats. Hållplatsen låg dock inte där dagens Tullinge station ligger utan längre söderut där Bernströmsvägen ansluter till Huddingevägen.

Tullinge_station_1930

Tullinge station på 1930-talet

Där kom den att ligga kvar till 1969 då bebyggelsen med tiden istället hade kommit att centreras mer runt Banslätt varför stationen flyttades dit, men namnet Tullinge Station flyttades med.

Tullinge kommun

info@tullingekommun.se

Växel: 08-7780020

___________________________________________________________________________________________

Tullinge Kommun

Box 1234
146 50 Tullinge

Besöksadress: Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”