Den första villastaden

Med järnväg och hållplats fanns förutsättningar att locka stadsbor att skaffa sommarnöje eller bosätta sig i Tullinge. Uppbyggandet av så kallade villastäder runt Stockholm var i full gång och Tullinge kom att bli en av dem. Drivande bakom detta var ägaren av Tullinge Gård från vilkens ägor Lanthem och Parkhem styckades av för att säljas som villatomter. Senare kom AB Separator att köpa mark från Hamra Gård för vidare försäljning för till sina anställda och skapandet av Hamra Egnahem.

Den som ger sig ut på strövtåg i Tullinge kommer att upptäcka att många vackra hus från dessa epoker finns kvar, en senare epok med expanderande områden av mindre sommarstugor finns det däremot allt mindre spår av. Det är ju tidens gång att dessa kommit att omvandlats till permanentbostäder där den lilla stugan fått ge plats för en modern villa. Karaktären av villastad har dock till stor del bevarats men också på ett fint sätt kompletterats med flerfamiljshus. Dagens Tullinge har därmed blivit en plats med varierad bebyggelse.

Tullinge trädgårdsstad

Tullinge trädgårdsstad

Tullinge kommun

info@tullingekommun.se

Växel: 08-7780020

___________________________________________________________________________________________

Tullinge Kommun

Box 1234
146 50 Tullinge

Besöksadress: Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”