Flyget kommer till Tullinge

En stor del av Tullinges 1900-talshistoria utgörs också av Södertörns Flygflottilj, F18. Efter beslut om inrättande av flottiljen redan 1942 kom den att förläggas i Tullinge på Rikstens Gårds ägor och ta upp sin verksamhet 1946.

Sveriges flygvapen var under kalla kriget mycket stort och anläggningarna runt flottiljerna omfattande. Tullinge flygplats var välutrustad med bl.a. en hangar insprängd i berget. Nu byggs bostadsområdet Riksten på det som tidigare var F18s område och alltmer av de historiska spåren försvinner. Kvar står dock kanslibyggnaden och militära lämningar går också att hitta i skogarna runt Tullinge. Flera flygplanstyper kom att användas på F18 men de flesta minns nog F18 som bestyckad med J35 Draken.

J35 Draken på F18

J35 Draken på F18

Redan 1974 omvandlades flottiljen till en rent markskoleförband vilket det kvarstod som fram till 1986. År 1994 lade försvarsmakten ner sin sista verksamhet i Tullinge. Tankar fanns på att omvandla Tullinge flygplats till en civil flygplats och ersätta Bromma. Den lokala opinionen var emot och istället kom flyget att för alltid lämna Tullinge.

Tullinge kommun

info@tullingekommun.se

Växel: 08-7780020

___________________________________________________________________________________________

Tullinge Kommun

Box 1234
146 50 Tullinge

Besöksadress: Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”