Tullingesjöns betydelse

Så har denna Tullingehistorik kommit att avhandla transporter på järnväg och i luften. Att vägtransporter också förekommit inser väl alla men att Tullinge också via Tullingesjöns anslutning till Mälaren via Albysjön också haft sjötransporter är kanske mindre känt.

Redan 1755 lät riksbanken muddra den då förfallna kanalen för att kunna transportera sedlar med pråm från Tumba bruk in till riksbanken på Riddarholmen. Biten från Tumba till Tullingesjön var besvärlig och tankar fanns på att gräva ut Tumbaån för att kunna använda mindre båtar men järnvägen hann komma före och tog över transporterna fån 1860.Detta ledde till att kanalen ut mot Mälaren åter förföll.

År 1899 hade dock AB Separator grundat Hamra gjuteri vid Tullingesjön och ett behov av sjötransport fanns åter. Efter inhämtat tillstånd från länsstyrelsen kunde så år 1901 en upprustad och utbyggd kanal, kapabel att ta lika stora båtar som dåvarande Stockholms sluss, invigas.

Med tiden kom fler företag att startas och nyttja möjligheten till båttransport, men den växande bilismen blev till slut dödsstöten för Tullinge som sjöfartsort. År 1953 begränsades båthöjden till sex meter för att tillåta en ny bro vid Fittja och från 1980 gäller 3,2 meter. Skillnaden måste ha varit oerhörd, år 1952 hade sammanlagt 278 båtar och pråmar tillsammans fraktat 21 000 ton över Tullingesjön.

Vy över Tullingesjön

Vy över Tullingesjön

Tullinge kommun

info@tullingekommun.se

Växel: 08-7780020

___________________________________________________________________________________________

Tullinge Kommun

Box 1234
146 50 Tullinge

Besöksadress: Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”