Hur det började

Vem Tullinges första invånare var är dolt i tidens töcken men redan då dagens Södertörn började sticka upp som kobbar ur havet torde stenålderns jägare och fiskare ha varit tillfälliga gäster. De äldsta spåren av människor som hittats i Tullinge är också från mellanstenåldern. Yngre arkeologiska spår finns i form av gravfält från brons- och järnålder samt de fornborgar från vikingatid som finns på Skansberget och Örnberget. Namnet Tullinge är belagt första gången 1353 då ett jordbyte registrerades i tingshandlingarna från Svarta Löts ting.

Tullinge är alltså bebott sedan allra äldsta tid men var ändå en glesbefolkad landsbygd dominerad av några stora gårdar, i dagens centrala delar Tullinge Gård, och deras torp.

20100623_Tullinge_0029

Tullinge Gård idag

Tullinge kommun

info@tullingekommun.se

Växel: 08-7780020

___________________________________________________________________________________________

Tullinge Kommun

Box 1234
146 50 Tullinge

Besöksadress: Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”