Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Hur det började

Vem Tullinges första invånare var är dolt i tidens töcken men redan då dagens Södertörn började sticka upp som kobbar ur havet torde stenålderns jägare och fiskare ha varit tillfälliga gäster. De äldsta spåren av människor som hittats i Tullinge är också från mellanstenåldern. Yngre arkeologiska spår finns i form av gravfält från brons- och järnålder samt de fornborgar från vikingatid som finns på Skansberget och Örnberget. Namnet Tullinge är belagt första gången 1353 då ett jordbyte registrerades i tingshandlingarna från Svarta Löts ting.

Tullinge är alltså bebott sedan allra äldsta tid men var ändå en glesbefolkad landsbygd dominerad av några stora gårdar, i dagens centrala delar Tullinge Gård, och deras torp.

20100623_Tullinge_0029

Tullinge Gård idag

Tullinge kommun

info@tullingekommun.se

Växel: 08-7780020

___________________________________________________________________________________________

Tullinge Kommun

Box 1234
146 50 Tullinge

Besöksadress: Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »