Föreningsverksamhet

Tullinge kanotförening - kanotskolan

Tullinge kanotförening – kanotskolan

Föreningsliv i Tullinge

Det finns drygt 50 föreningar registrerade i Tullinge kommun som får stöd i någon form av samhället. Alla dessa föreningar samlas i registret som administreras av Föreningsenheten som sorterar under Kultur och Fritidsförvaltningen, oavsett vilken typ av förening det handlar om. Bidrag handläggs  hos olika handläggare på Kultur och Fritidsförvaltningen, och Socialförvaltningen.
Hos oss får du ekonomiska bidrag
Samtliga av kommunens föreningsbidrag kan nu mer ansökas digitalt. Din ansökan skickas därefter  vidare till rätt förvaltning.

Hos oss hyr du lokaler
Kultur- och fritidsförvaltningen administrerar uthyrning  av allt från gymnastikhallar till möteslokaler. Information om detta hittar du här.

Hos oss får du goda råd
Om du har en förening och vill veta mer om bidrag, regler, bokningar eller styrelseutbildning. Om du tillsammans med andra vill starta en ny förening. Om du vill ordna ett arrangemang av något slag och söker bidrag. Om du vill utveckla din förening eller bara vill bolla idéer med någon – kontakta oss på Föreningsenheten som sorterar under Kultur- och Fritidsförvaltningen.

Hos oss får du veta mer om lotterier och tillstånd
Det förekommer fortfarande att föreningar vill ta in pengar på att ordna tävlingar och lotterier. När du ordnar lotterier behövs det däremot tillstånd, och det är vi på Föreningsenheten som hanterar dessa tillstånd inom Tullinge kommun. Vänd dig till oss på Föreningsenheten så får du veta mer om detta!

Kultur- och Fritidsförvaltningen

Föreningsansvarig

kulturochfritid@tullingekommun.se
Växel: 08-7780020

___________________________________________________________

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

__________________________________________________________

Blanketter

Ansökan om föreningsbidrag

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”