Lida

Lida friluftsgård

Lida friluftsgård

 

På en höjd vid sjön Getaren ligger Lida friluftsgård, ett sedan många år uppskattat besöksmål för både barn och vuxna. Friluftsaktiviteterna startade redan på 1930-talet av Skid- och friluftsfrämjandet

Den äldsta byggnaden i Lida är ett torp som tidigare tillhörde Rikstens gård. Idag fungerar torpet som expedition för friluftsgården. Den stora huvudbyggnaden, Lida Värdshus, stod klar år 1946. Den hade kommit till på initiativ av Skogsmulles skapare, Göran Frohm, legendarisk författare inom Friluftsfrämjandet. Skogsmulleskolan har på ett lekfullt sätt lärt hundratusentals barn i Sverige om djur och växter, liksom vad allemansrätten är.

Lida Värdshus ritades av en av Sveriges mest kända arkitekter, Ralph Erskine. Han var född i England och kom till Sverige år 1939 för att studera det samband som fanns mellan natur, formgivning och socialt ansvar, det vill säga grunden för funktionalismen som idé. Samma år bröt andra världskriget ut och Erskine som var både pacifist och kväkare kom att stanna i Sverige för gott.

Ett av hans första uppdrag blev friluftsgården i Lida som han ritade 1942-43 tillsammans med sin blivande kompanjon Aage Rosenvold. Huset i Södertörns skogar byggdes i traditionell timmerteknik, inspirerad av de sportstugor han samtidigt ritade för byggmästaren Kalle Daniels i Rättvik. För Erskine blev dessa första år i Sverige en introduktion i svensk träarkitektur och knuttimringsteknik. Hans senare arkitektur är av en annan karaktär än i Lida och i ett modernistiskt formspråk men intresset för trä som naturmaterial återkom i andra husprojekt. Lida Värdshus har blivit påbyggt under 2000-talet och en ny entré till restaurangen kommit till.

I Lida finns motions-,vandrings- och skidspår för alla åldrar, liksom mountainbike-leder utformade i samarbete med idrottsklubben Tullinge SK. Inom området finns också en idrottskyrka med klockstapel, raststuga och utställningslokal (Naturporten), stugor för övernattning och badplats. Mer att läsa om Lida och deras verksamhet finns på www.lida.nu

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”