Sevärdheter

Tullinge har en rik och spännande historia. Här finns fornlämningar från förhistorisk tid, ett säteri med anor från 1600-talet, torp och tidiga industribyggnader. Under 1900-talet påbörjades uppbyggnaden av ett villasamhälle vid Tullingesjön som blev uppstarten till dagens Tullinge.

Första gången Tullinge omnämns i skrift är vid ett ägobyte 1353 av Clauus i Thulunge. Bland föremålen från förhistorisk tid finns den intressanta sk Tullingeskatten (1300-1100 f Kr) från bronsåldern. Gravfält och fornborgar från järnåldern (500 före-1050 e Kr) ligger i närheten av Tullinge gård och Tullinge kyrka.

Tullinge gårds stora ägor är i stort ursprunget till Tullinges hela bebyggelse idag. Säteriet byggdes på 1630 – talet av Johan Adler Salvius. Idag finns en av flygelbyggnaderna kvar från tiden, de andra byggnaderna är från 1700-talet. Ett av gårdens torp finns fortfarande kvar intakt, Trädgårdstorp som byggdes under 1600-talet.

Kring förra sekelskiftet började ett villasamhälle växa fram vid Tullingesjön, tanken var att de skulle vara s k villagårdar med fina naturlägen. Bebyggelsen kompletterades med fritidsbebyggelse som tog fart främst från 1950-talet. I slutet av 1960-talet förändras Tullinge från villastad till en mer modern förort med köpcentrum och flerbostadsbebyggelse. På senare år har Tullinge återlanserat idén om en trädgårdsstad i sina nya bostadsområden.

Söder om Tullinge ligger Riksten. Här har människor levt sedan äldre stenåldern (8 000-4 000 f Kr). Yxor och andra föremål är hittade vid arkeologiska utgrävningar. Byn Riksten blev säteri 1615, dåvarande ägare var Peder Nilsson som senare blev adlad Gyllenax. Rikstens nuvarande mangårdsbyggnad är byggd i nationalromantisk stil år 1913.

I närheten av Riksten ligger Lida som tidigare tillhört säteriet. Sedan 1930-talet har här funnits en uppskattad friluftsgård. Den nuvarande huvudbyggnaden är från 1946 och ritades av den då unge Ralph Erskine som kom att bli en av Sveriges mest kända arkitekter. Till de moderna inslagen i Riksten hör bostadsområdet ” Rikstens friluftsstad” som började byggas 2006.

Uppleva och göra i Tullinge

Uppleva och göra i Tullinge

Kultur- och Fritidsförvaltningen

Verksamhetschef:  Lasse Larsson

lasse.larsson@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20

___________________________________________________________

Tullinge Kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”