Stendal – Flottsbro

Vid Stendalsbadet som ligger norr om Skansberget finns ett område som sträcker sig in i grannkommunen Huddinge. I områdets norra gräns ligger Stockholms Läns högsta skidbacke, Flottsbro, där t.ex. Jessica Lindell-Vikarby och Mattias Hargin började sina karriärer.  På gränsen mellan Tullinge och Huddinge ligger Flottsbrokanalen med ”Katthavet” som tidigare var tillhåll för Tullinge Båtsällskap (TBS). Från området kring Flottsbro utgår ett flertal vandringsstigar av olika längd. Här finns också ett bad.

Stendalsbadet

Stendalsbadet

Kultur- och fritidsförvaltningen

Verksamhetschef:  Lasse Larsson

lasse.larsson@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20

___________________________________________________________

Tullinge Kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”