Tullinge Gård

Tullinge Gård

Tullinge Gård

 

Han är Tullinges mest kände politiker genom tiderna. Johan Adler Salvius var en yrkesdiplomat som gjorde karriär under 30-åriga kriget på 1600-talet, adlades och tillhörde de som sedan ledde fredsförhandlingarna från Sveriges sida med Tyskland. Efter Westfaliska freden år 1648 blev han utnämnd till riksråd och friherre av drottning Kristina.

Då hade han också hunnit med att omvandla tre gårdar i byn Tullinge till ett för tiden modernt säteri med effektivare jordbruk och flera torp på ägorna. Gårdarna hade sålts till honom enligt kunglig befallning år 1630, varefter byggandet av en ny huvudbyggnad satte igång. Den lades på höjden med utsikt över sjön och dalen mot Tumba. Ett av torpen finns kvar, Trädgårdstorp.

Efter familjen Adler-Salvius har ägarna till Tullinge gård växlat och bebyggelsen förändrats. Idag består Tullinge gård av två röda flygelbyggnader och två gulputsade stenhus. Endast ett av husen, den s.k. Kungsstugan, har delar som kan vara från Johan Adler Salvius tid, ett tunnvalv finns i källargrunden. Huset i övrigt, liksom de röda flygelbyggnaderna är från 1700-talet med senare tillägg.

Den 13 februari år 1943 brann den stora huvudbyggnaden från 1760-talet ned till grunden och återuppbyggdes aldrig. Platsen där huset stått är nu en del av gårdsplanen. Efter branden lät den dåvarande ägaren ingenjör Ragnar Claesson bygga en kopia av Kungsstugan som placerades mitt emot som en pendang.

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”