Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Barn- och utbilningsnämnd

Nämnden ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, kulturskola, gymnasieskola, komvux och svenska för invandrare. Vissa tjänster köps av andra kommuner.

Ansvarig förvaltning är barn- och utbildningsförvaltningen.

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande
Lasse Larsson (X)

lasse.larsson@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20

_________________________________________________________________________

Tullinge Kommun

Barn- och Utbildningsnämnden

Box 1234
146 50 Tullinge

Translate »