Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, har till uppgift att bereda ärenden som ska tas upp i kommunstyrelsen.

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordförande: Lisa Larsson

lisa.larsson@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20
________________________________________________________________________________

Tullinge Kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Box 1234
146 50 Tullinge

Translate »