Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, har till uppgift att bereda ärenden som ska tas upp i kommunstyrelsen.

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordförande: Lisa Larsson

lisa.larsson@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20
________________________________________________________________________________

Tullinge Kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Box 1234
146 50 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”