KF:s valberedning

Valberedningen utses av kommunfullmäktige och består av fem ledamöter och fem ersättare.

Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag i alla valärenden som kommunfullmäktige ska behandla med undantag av valen av kommunfullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.

Valberedningen väljer själv sina arbetsformer.

KF:s valberedning

Ordförande: Lisa Larsson (X)

lisa.larsson@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20
________________________________________________________________________________

Tullinge Kommun
KF:s valberedning

Box 1234
146 50 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”