Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

KF:s valberedning

Valberedningen utses av kommunfullmäktige och består av fem ledamöter och fem ersättare.

Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag i alla valärenden som kommunfullmäktige ska behandla med undantag av valen av kommunfullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.

Valberedningen väljer själv sina arbetsformer.

KF:s valberedning

Ordförande: Lisa Larsson (X)

lisa.larsson@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20
________________________________________________________________________________

Tullinge Kommun
KF:s valberedning

Box 1234
146 50 Tullinge

Translate »