Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Personalkontoret

Personalkontorets uppgifter kan sammanfattas enligt följande:

  • strategiska uppgifter (policyfrågor, utvecklingsfrågor och kommunövergripande ärenden)
  • konsultativt arbete mot förvaltningar gällande till exempel arbetsmiljö, rekrytering, omplacering, arbetsrätt, rehabilitering
  • administration av löner, anställningar, pensioner och försäkringar.

Kontoret ansvarar för kommunens personalpolitik direkt under kommunstyrelsen. Kontoret ska stödja och arbeta i nära samverkan med kommunens förvaltningar och bolag.

Vidare ska kontoret initiera och medverka i olika utvecklingsprojekt.

På personalkontoret arbetar sju tillsvidareanställda personer. Befattningarna som finns representerade är personalchef, personalstrateg, lönesamordnare, lönehandläggare samt personalkonsult.

Personalkontoret

Verksamhetschef:  Lasse Larsson

lasse.larsson@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20

___________________________________________________________

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »