Personalkontoret

Personalkontorets uppgifter kan sammanfattas enligt följande:

  • strategiska uppgifter (policyfrågor, utvecklingsfrågor och kommunövergripande ärenden)
  • konsultativt arbete mot förvaltningar gällande till exempel arbetsmiljö, rekrytering, omplacering, arbetsrätt, rehabilitering
  • administration av löner, anställningar, pensioner och försäkringar.

Kontoret ansvarar för kommunens personalpolitik direkt under kommunstyrelsen. Kontoret ska stödja och arbeta i nära samverkan med kommunens förvaltningar och bolag.

Vidare ska kontoret initiera och medverka i olika utvecklingsprojekt.

På personalkontoret arbetar sju tillsvidareanställda personer. Befattningarna som finns representerade är personalchef, personalstrateg, lönesamordnare, lönehandläggare samt personalkonsult.

Personalkontoret

Verksamhetschef:  Lasse Larsson

lasse.larsson@tullingekommun.se

Tel: 08-778 00 20

___________________________________________________________

Box  12345
146  50 Tullinge

Besöksadress:

Nyängsvägen 5 A
146 45 Tullinge

Translate »

Detta är en tänkt hemsida för en framtida Tullinge Kommun

Du har kommit till en sida som marknadsförs av Tullingepartiet. Innehållet på webbplatsen visar hur en framtida Tullinge Kommun skulle kunna se ut.

Om du vill utforska webbplatsen klickar du på ”Fortsätt” annars klickar du på ”Lämna webbplatsen”